Werknemerloket

SALUTIONS salarisverwerking & advies heeft de mogelijkheid om uw werknemers toegang te geven tot een online portaal waar ze onder andere hun loonstroken en jaaropgaven in kunnen zien, genaamd werknemerloket.

Met deze inlog kan de werknemer naast het raadplegen van de loonstroken en jaaropgaven ook adreswijzigingen en eventuele andere persoonsgegevens doorgeven indien u dit als werkgever wenselijk vindt.

Indien u gebruik maakt van de verlofmodule kan uw werknemer de verlofkaart inzien. Het is ook mogelijk dat de werknemer via ‘Werknemerloket’ een verlofaanvraag indient. U als werkgever kunt dan in uw omgeving de aanvragen behandelen waardoor de verlofkaart direct wordt bijgewerkt. De verlofkaart is dus altijd actueel.

Werknemerloket kan geraadpleegd worden via de PC maar de werknemer kan ook de app ‘Werknemerloket’ downloaden via de App Store van Apple, Play Store van Android en Windows Store van Windows om zijn loonstroken en jaaropgaven te raadplegen.