PAKKETTEN SALARISVERWERKING

SALUTIONS salarisverwerking & advies biedt haar dienstverlening aan in 3 verschillende pakketten waarbij cliënten op verschillende manieren worden bediend.

• Salutions Compleet
• Salutions Samen
• Salutions Back-up

Salutions Compleet
Wanneer u kiest voor het pakket Salutions Compleet wordt het voeren van de volledige salarisadministratie bij u uit handen genomen. U levert waar nodig enkel per periode de mutaties aan waarna de totale salarisadministratie voor u wordt uitgevoerd. Tijdens het verwerken van de mutaties denken wij actief met u mee over de fiscale en sociale wet- en regelgeving. Tevens zien wij het als onze taak om u op de hoogte te houden van nieuwe wet- en regelgeving. Dit doen wij telefonisch of via e-mail. Wanneer wij vragen hebben over de door u geleverde mutaties of vermoeden dat er voor u kansen zijn dan nemen wij contact met u op. Bij dit pakket heeft u na de verwerking de volledige salarisoutput tot uw beschikking.

Salutions Samen
Wanneer uw keuze valt op het pakket Salutions Samen mag u zelf maandelijks de mutaties invoeren. Ook verwerkt u eventuele CAO wijzigingen en voert u nieuwe werknemers in. Na het verwerken en invoeren van uw mutaties maakt u dit per mail kenbaar bij Salutions. Hierna zal Salutions starten met de verwerking en berekeningen van uw salarisadministratie. Tijdens deze verwerking zal de administratie worden gescreend op opvallende mutaties en kansen. Bij opmerkelijke mutaties en kansen zal er contact met u worden opgenomen. Bij dit pakket heeft u na de verwerking de volledige salarisoutput tot uw beschikking.

Salutions Back-up
Bij het pakket Salutions Back-up heeft u zelf het voeren van de volledige salarisadministratie in de hand. U heeft een salarispakket waarin u de volledige salarisadministratie zelf kunt gaan uitvoeren. Wij onderhouden voor u een groot aantal CAO modellen waardoor u eventuele wijzigingen zelf kan doorvoeren. Ook is er een omgeving voor u beschikbaar om pro forma berekeningen uit te voeren.
Wanneer u door capaciteitsproblemen op uw administratie (tijdelijk) niet in de gelegenheid bent om zelf de salarisverwerking uit te voeren, kunnen wij deze (tijdelijk) op afstand voor u uit handen nemen. Ook wanneer u inhoudelijke assistentie wenst kunnen wij dit u aanbieden doordat wij continu online met u mee kunnen kijken naar uw salarisadministratie.