Personeelsinformatiesysteem

SALUTIONS salarisverwerking & advies biedt de mogelijkheid om diverse zaken te registreren. Denk hierbij aan een verlofmodule, signaalfunctie en registratie van verstrekkingen.

HRM in combinatie met de salarisadministratie
Binnen ons salarispakket hebben wij verschillende HRM functionaliteiten waarmee u eenvoudig inzicht heeft in uw HRM gegevens. Met deze HRM functionaliteiten kunnen we ook uw werkwijzen vereenvoudigen op het gebied van HRM. Enkele veelgebruikte functionaliteiten zijn:

• Verlofmodule;
• Signaalfunctie;
• Registratie verstrekkingen.

Verlofmodule
Binnen ons salarispakket kunnen wij op maat de verlofregeling van een werkgever implementeren. Hierbij kan per werknemer een verlofkaart worden bijgehouden waarbij het verlofsaldo per jaar, per maand of per uur wordt opgebouwd. Handmatig kan een verlofopname worden geregistreerd. Ook kan aan een werknemer een inlog worden verstrekt van waaruit hij zijn verlof aanvraagt. De werkgever ontvangt een melding dat er een aanvraag is ingediend. De werkgever kan deze aanvraag goed- of afkeuren. Bij goedkeuring wordt het verlof direct automatisch op de verlofkaart geregistreerd.
De inlog voor een werknemer noemen wij werknemerloket . Hiermee kan de werknemer altijd zijn salarisberekeningen, jaaropgaven, verlofkaart en andere HRM gerelateerde zaken inzien.

Signaalfunctie
Een werkgever kan diverse signalen ontvangen. Dit kan in het salarispakket maar u kunt ook een signalering per mail ontvangen. U kunt hierbij denken aan een melding dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een werknemer afloopt. Dit om tijdig aan de aanzegtermijn te voldoen en eventueel een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden. Maar u kunt bijvoorbeeld ook aan verjaardagen en jubilea denken.

Registratie verstrekkingen
Wanneer u een werknemer zaken als een auto, laptop, telefoon of kleding heeft verstrekt kan het prettig zijn deze zaken op één plek te registreren. Ook kunnen er additionele velden aangemaakt worden voor bijvoorbeeld de kledingmaat en verstrekte aantallen. In ons salarispakket kunt u dit registreren zodat er tussen de werknemer en werkgever bij uitdiensttreding geen onduidelijkheid meer kan ontstaan.